Privacy Statement

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en nemen de verwerking hiervan serieus. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. 

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@tvbennebroek.nl

Doel van de verwerking

 • Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
 • Het optimaal kunnen bedienen van de leden van T.V. Bennebroek en het verbeteren van de dienstverlening
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het organiseren van lessen;
 • Het organiseren van evenementen;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van T.V. Bennebroek
 • Archief doeleinden;
 • Het versturen van Clubnieuws en informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het verbinden van leden;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor het lidmaatschap van T.V. Bennebroek verwerken wij: Voorletters, Voornaam, Achternaam, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land, Geboortedatum, Overlijdensdatum, Geslacht, Nationaliteit, E-mailadressen, Telefoonnummers, Betaal-gegevens, Start & Einddatum lidmaatschap, Bondsnummer, Speelsterkte en eventuele functies die bij de bond vervuld worden.
 • Voor het lidmaatschap van de bond delen wij de volgende gegevens met de KNLTB: Voorletters, Voornaam, Achternaam, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land, Geboortedatum, Geslacht, Nationaliteit, E-mailadressen, Telefoonnummers, Start & Einddatum lidmaatschap, Bondsnummer, Speelsterkte en eventuele functies die bij de bond vervuld worden.
 • Voor onze nieuwsbrief delen verwerken wij uw e-mailadres in onze nieuwsbrief software
 • Voor het vindbaar maken van leden onderling stellen wij achter een afgesloten deel van de website & app de volgende informatie beschikbaar: Voorletters, Voornaam, Achternaam, Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, E-mailadressen, Telefoonnummers, Bondsnummer en Speelsterkte.
 • Voor promotie van T.V. Bennebroek verwerken wij beeldmateriaal op onze website, app, facebook en beeldmateriaal in clubhuis. 
 • Indien u contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt dit doen door in te loggen op de website van T.V. Bennebroek (www.tvbennebroek.nl) en vervolgens te klikken op persoonlijke gegevens. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal T.V. Bennebroek deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van T.V. Bennebroek hebben ontvangen.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Voor het verwerken van beeldmateriaal van minderjarigen heeft T.V. Bennebroek expliciete toestemming van de ouders nodig.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. T.V. Bennebroek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt T.V. Bennebroek uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die T.V. Bennebroek met u heeft, tenzij T.V. Bennebroek wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

Wijziging van het privacy beleid

T.V. Bennebroek past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. T.V. Bennebroek raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal T.V. Bennebroek er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser. 

Beveiliging persoonsgegevens

T.V. Bennebroek treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van T.V. Bennebroek. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Statement KNLTB          

Let op: Zodra u lid wordt van T.V. Bennebroek dan maken wij u ook direct lid van de KNLTB. Wij zorgen voor de aanmelding en de afdracht van de contributiegelden. Hiermee gaat u akkoord met het Privacy Statement van de KNLTB. Deze is te vinden op:      

https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy            

De KNLTB heeft via de ledenvergadering toestemming om uw persoonsgegevens door te verkopen aan derden in het kader van fanmarketing. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u via deze link bezwaar aantekenen:   

https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/formulier-recht-van-bezwaar