Accommodatie

Inmiddels beschikt de Tennis Vereniging Bennebroek over een park met acht banen, waarvan er zes van kunstlicht zijn voorzien. Gespeeld wordt op een ondergrond van zogeheten Smashcourt, wat inhoudt dat er zowel ’s zomers als ’s winters en ook ’s avonds getennist kan worden en dat de banen slechts bij zeer uitzonderlijke weersomstandigheden niet bespeeld kunnen of mogen worden. Verder is er een oefenmuur, een klein tennisbaantje voor de kinderen en een zandbak en een glijbaantje voor de allerkleinsten.
Het clubhuis is gezellig en huiselijk ingericht en voorzien van een zonnig terras met uitzicht op de banen 1 en 2. Aan de lange zijden van de overige banen zijn banken aangebracht voor de toeschouwers

Clubhuis van de TV Bennebroek, tennispark