Stukken BALV 21-11-2023 Online

Zoals in de nieuwsbrief vermeld zal op dinsdag 21-11-20223 om 19.30 een BALV plaats vinden. Op de agenda staat een investeringsverzoek voor het plaatsen van een geluidswand. Via deze weg willen we u graag informeren dat de stukken op het ledendeel (onder algemene leden vergaderingen) van de website gepubliceerd zijn. Als er nog vragen zijn dan horen we het graag.

Nieuws Overzicht