Leden stemmen vr Padel op TVB!

Leden stemmen tijdens drukbezochte BALV vóór Padel op TVB.

 

Zo'n 100 leden waren aanwezig tijdens de BALV die door het bestuur werd belegd om te stemmen over de introductie van padel op tvb. Na een uiteenzetting van de resultaten van hun onderzoek door de padel commissie en een goede, kritische discussie stemden 75 leden in met de voorgestelde investering. Een breed draagvlak dat het bestuur en de commissie voldoende vertrouwen geeft de plannen nu uit te gaan voeren. Mogelijk spelen we eind van dit jaar al padel op onze club!

Namens het bestuur dank voor de grote opkomst en het vertrouwen.
 
Zie voor alle info en presentaties de website (u dient hiervoor eerst in te loggen): Leden Info, Algemene ledenvergaderingen, Bijzondere ledenvergadering 2018
Nieuws Overzicht