Vormen Tennis

U kunt bij de TVB lid worden voor het hele jaar, alleen voor de winter of kiezen voor een combi lidmaatschap tennis/padel. Het normale (jaar-)lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. Een winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart

Een lidmaatschap geeft gedurende de lidmaatschapsperiode recht op onbeperkt gebruik van de tennisbanen en andere faciliteiten van de TVB. Tevens kunt u deelnemen aan de evenementen (zoals toernooien en competities) die door de TVB worden georganiseerd. Wanneer u niet kunt of wilt spelen, maar wel lid wilt zijn of blijven van de TVB, dan is er het niet-spelend lidmaatschap

Indien u gedurende het jaar lid wordt, dan berekenen wij u de resterende contributie tot 31 maart volgens een staffel. Deze staffel vind u hieronder bij de tarieven. Tevens berekenen wij entreegeld ter dekking van de eenmalige kosten van aanmelding bij de KNLTB. 

Binnen de jaarleden onderscheiden wij jeugdleden en seniorleden. 

Jeugdleden zijn onderverdeeld in mini’s (t/m 6 jaar), jeugdlid A (t/m 12 jaar) en jeugdlid B (t/m 18 jaar). 

De overgang tussen deze categorieen, en die van jeugdlid B naar senior, vindt plaats in het contributiejaar waarin het kind 6, 12 of 18 wordt. Dat wil zeggen dat als een kind op bijvoorbeeld 14 november 12 wordt, hij of zij al vanaf 1 april geldt als jeugdlid B.

Het lidmaatschap van jeugdleden A en B is standaard inclusief trainingslessen in de zomerperiode (april t/m september).

Binnen het seniorenlidmaatschap kennen wij nog een studentenlidmaatschap. Dit staat open voor studenten van 18 tot 25 jaar die een voltijd dagstudie volgen in het voortgezet onderwijs (MBO, HBO en WO). De student dient jaarlijks voor 1 december het lidmaatschap aan te vragen met een bewijsstuk (kopie studentenkaart). Zodra de opleiding is voltooid of de leeftijd van 25 jaar is bereikt wordt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar  automatisch omgezet in een senior lidmaatschap

Indien 4 of meer personen van een gezin lid zijn, dan verlenen wij 45 euro gezinskorting.

Omzetting van lidmaatschappen (van spelend lid naar niet-spelend lid en v.v.) dienen voor 1 april opgegeven te worden bij de ledenadministratie. (ledenadministratie@tvbennebroek.nl)

 Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren (ledenadministratie@tvbennebroek.nl) en wel voor de volgende data:

  • jaarleden: uiterlijk 1 december
  • winterleden: uiterlijk 15 januari

Bij te late opzegging zal 60 euro in rekening gebracht worden.