Tarieven Tennis

 

 

Lidmaatschapssoort Contributie
Tennis Senior € 195,-
Tenis & Padel Senior    € 245,-
Student € 125,-   
Jeugdlid B (12 t/m 17 jaar) met training € 152,-   
Jeugdlid A (7 t/m 12 jaar)  met training € 136,-   
Jeugdlid (zonder training) € 105,-
Mini (t/m 6 jaar) € 90,-
Winterlid (1-10 t/m 31-3) € 90,-
Winterlid Tennis & Padel   (1-10 t/m 31-3) 120 ,-
Niet-spelend lid € 25,-
Familie Korting (vanaf 4 personen) € 45,-
Kosten te late afmelding    € 60,-

Staffel

Indien een lidmaatschap wordt aangegaan gedurende het verenigingsjaar, dan berekent de club contributie naar rato uitgaande van 12 maanden.

Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren (ledenadministratie@tvbennebroek.nl) en wel voor de volgende data:

  • jaarleden: uiterlijk 1 december
  • winterleden: uiterlijk 15 januai