Vormen Padel

U kunt bij de TVB lid worden voor het hele jaar, of alleen voor de winter. Het normale (jaar-)lidmaatschap loopt van 1 april t/m 31 maart. 
Een winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart.

Een lidmaatschap geeft gedurende de lidmaatschapsperiode recht op onbeperkt gebruik van de padelbanen en andere faciliteiten van de TVB. Tevens kunt u deelnemen aan de evenementen (zoals toernooien en competities) die door de TVB worden georganiseerd.

Indien een lidmaatschap wordt aangegaan gedurende het verenigingsjaar, dan berekent de club contributie naar rato uitgaande van 12 maanden.

Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren (ledenadministratie@tvbennebroek.nl) en wel voor de volgende data:

  • jaarleden: uiterlijk 1 december
  • winterleden: uiterlijk 15 januari