Kerstgroet

Het einde van 2020 nadert. We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar.

Een jaar gepaard met veel emoties, als ik voor mezelf spreek. Wie had voorzien dat Covid 19 zo'n verandering in ons leven zou brengen? Een aantal van ons heeft persoonlijk met Covid 19 te maken gehad en ondervindt nog steeds de gevolgen hiervan. Anderen hebben Covid 19 van dichtbij meegemaakt en dierbaren verloren. Helaas houden de maatregelen nog steeds aan en dat vraagt veerkracht, niet alleen op het werk maar ook privé.

Toch willen we positief terugkijken op het kalenderjaar 2020. We mogen met elkaar trots zijn dat we het als club zo goed gedaan hebben onder deze moeilijke omstandigheden. Het online reserveren is goed opgepakt, de horeca heeft het goed gedaan en de aanwas van nieuwe leden was ook boven verwachting. Kortom, ondanks Covid 19 zijn er mooie resultaten geboekt.

Er zijn nog steeds een hoop uitdagingen en onzekerheden zoals: Hoe om te blijven gaan met de huidige maatregelen, hoe ziet de voorjaarscompetitie er straks uit en zal het een zomer worden die weer in het teken staat van vakanties en toernooien. Laten we het hopen en vooral positief vooruit blijven kijken.


Langs deze weg willen wij je bedanken voor je inzet voor de club. Ook dank aan al onze sponsoren die ons weer het hele jaar gesteund hebben. Wij wensen alle leden fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe. Tijdens de online ALV of op TVB hopen wij iedereen weer gezond en uitgerust te mogen begroeten op een manier die de maatregelen dan toestaan.

Blijf gezond!

Het bestuur van T.V. Bennebroek

Nieuws Overzicht