Corona Update 6 Mei

Zojuist hebben, net als velen van jullie, tot onze grote vreugde te horen gekregen dat we allemaal vanaf 11 mei weer de baan op mogen. Dit geldt voor zowel tennis als padel.

Vooruitlopend op dit besluit hebben wij de afgelopen periode al voorbereidingen getroffen om dit mogelijk te maken. Ondanks dit voorbereidende werk is er nog veel onduidelijk. In de komende dagen zullen wij de laatste richtlijnen van overheid, gemeente en bonden verwerken in onze protocollen en deze voorleggen aan de gemeente ter goedkeuring.

Zodra wij deze goedkeuring hebben (en dus offcieel weer open mogen) zullen we alle benodigde informatie met jullie delen. We verwachten dat er nog veel restricties en regels zullen zijn. Zaken waar rekening mee gehouden moet worden: 

  • Er zal digitaal (via de TVB app) afgehangen moeten worden. (Heb je de TVB app nog niet geïnstalleerd op je telefoon? Deze is te downloaden in de appstore)
  • Het clubhuis zal alleen voor noodgevallen open zijn (kleedkamers en kantine zijn dicht)
  • De geldende hygiëne regels zullen nageleefd moeten worden.
  • Indeelochtenden en avonden zulllen tot nader bericht niet plaats vinden.
  • Padelbanen zijn in eerste instantie alleen voor padelleden geopend en te reserveren.
  • We zijn voornemens de lessen voor serioren weer op te starten. Verdere informatie volgt later. 

We zijn er nog niet maar wij kijken er naar uit om jullie allemaal weer op het park te mogen begroeten!

Let op: Zonder bericht van onze kant over wanneer we officieel open gaan heeft het geen zin om op 11 mei naar de vereniging te komen om te spelen. We moeten eerst goedkeuring ontvangen van de gemeente alvorens de deuren geopend mogen worden!

Als jullie vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan horen wij dit graag via technischecommissie@tvbennebroek.nl of 06-22571131.

 

Nieuws Overzicht