Coronanieuws: horeca en park gesloten tot 28 april

Inmiddels is onze park al bijna 3 weken gesloten. Het kabinet heeft besloten om de maatregelen, zoals die tot 6 april van kracht waren, in ieder geval, tot 28 april ongewijzigd door te zetten. Dat betekent dat de huidige situatie onverminderd voortduurt en er een nog groter beroep wordt gedaan op ons geduld en uithoudingsvermogen.

Het zijn uitzonderlijke tijden, niet in de laatste plaats voor een ieder maar ook voor ons als tennisclub. Zaken die we tot voor kort niet konden bedenken, zijn opeens realiteit geworden.

Als bestuur hebben hebben we – op advies van KNLTB/NOC-NSF - het gehele park gesloten. Er zijn tot 28 april geen tennis- en padelmogelijkheden en er zullen geen lessen gegeven worden.

 

 

 

 

Hoe nu verder? Uiteraard heeft het bestuur hierover regelmatig overleg over het verdere verloop. Zodra er nieuwe informatie is en de situatie wijzigt zullen wij u op de hoogte brengen.

Uiteraard betreuren we dit allemaal zeer, maar inmiddels snappen de meesten van ons dat dit onontkoombaar is gezien de huidige maatschappelijke situatie.
En hoewel de 'corebusiness' tennis is, realiseren we ons dat de gevolgen van de Corona crisis ook voor velen van ons persoonlijk zeer ingrijpend zijn en veel meer impact hebben dan het niet kunnen tennissen. Velen zullen zijn getroffen door deze wereldwijde crisis. Een deel van onze ondernemende leden ziet veelal een stuk van hun business bedreigd, veel van onze andere leden die hun werk of hun leefomgeving bedreigd zien worden en daarnaast ook de velen die zich zorgen maken om hun eigen gezondheid of die van hun naasten. We hopen dat we ook in deze tijd, hoewel we elkaar niet fysiek treffen op het park, inhoud geven aan de betrokkenheid en saamhorigheid die onze club zo kenmerkt. Vraag naar elkaar, bel eens iemand die zorgen heeft, die eenzaam is en vraag hoe het gaat en of er wellicht hulp kan worden geboden. Het zal zeker op prijs gesteld worden!

Voorjaarscompetitie
Organisatorisch lopen een aantal zaken door. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de voorjaarscompetitie tennis en padel? De start van beide competities zijn voorlopig uitgesteld tot 9 mei. Niets hierover is nog zeker en hangt geheel af van de beslissingen die het kabinet op 21 april zal nemen.

Binnen de club, en zeker binnen de diverse commissies, wordt ook nagedacht over de vraag wat dit alles betekent voor de jaarkalender (wedstrijden, evenementen etc.). Het ligt voor de hand dat we hier goed naar moeten kijken en dat, afhankelijk van de duur van de sluiting, aanpassingen zullen moeten plaats vinden. Laten we hopen dat er een mooie lange zomer aankomt waarin we allemaal weer onze favoriete sport kunnen beoefenen.

De KNLTB is, namens ons allen, in voortdurend contact met sportkoepels en het ministerie om er alles aan te doen dat we zo snel mogelijk weer, verantwoord, kunnen spelen. Maar zo ver is het helaas nog niet. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Deze zijn ook terug te vinden op: https://www.knltb.nl/


Vragen?
Mail je vraag naar secretariaat@tvbennebroek.nl  of lees de nieuwsbrief en hou de website in de gaten.

 

Meer info op: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

 

Reacties, vragen en ideeën kun je kwijt op secretariaat@tvbennebroek.nl.

Ondertussen: hou je aan de richtlijnen, blijf gezond en heb oog voor elkaar!

 

 

Monique van Deventer namens het bestuur van T.V. Bennebroek

 

 

 

Nieuws Overzicht