PENNINGMEESTER GEZOCHT!

Penningmeester gezocht: Benno stopt per 30 september 2019.
 
Toen Benno vorig jaar gehoor gaf aan mijn vraag om terug te komen als penningmeester, was zijn voorwaarde dat het van tijdelijke aard zou zijn. Eind vorig jaar deden we tevergeefs een oproep onder onze leden. Op 30 september stopt Benno definitief, ongeacht of er een opvolger onder de leden is.
 
Wanneer binnen de club niemand bereid wordt gevonden de taak van penningmeester op zich te nemen, dan moeten we dit uitbesteden aan een externe partij. Dat betekent niet alleen een verarming binnen het bestuur, maar ook een rekening van ca. 8-10.000 euro per jaar hetgeen betekent dat we een contributieverhoging van grofweg 20 euro per lid door zullen moeten voeren. Geen goed scenario.
 
De administratie van TVB is goed op orde en overzichtelijk. Benno heeft de afgelopen jaren zeer vakkundig werk verricht.
 
Wij zoeken een geschikte opvolger, die samen met het enthousiaste bestuur, verder wil bouwen aan de toekomst van onze mooie vereniging. 
 
Reacties per email graag naar het secretariaat of bel me: 06-10630370.
 
Met sportieve groet,
Mike van der Wallen | voorzitter
Nieuws Overzicht