Koninklijke onderscheiding Miep Overing

Op vrijdag 26 april 2019 daalde de jaarlijkse lintjesregen neer op Nederland. Heemstede werd daarbij niet overgeslagen. Burgemeester Astrid Nienhuis kon op die dag ons erelid Miep Overing laten weten dat ook zij, naast vijf andere bewoners van Heemstede, voorgedragen was voor een koninklijke onderscheiding.

 

 

Miep is in de jaren 1973 tot en met 1980 acht jaar lid geweest van het bestuur van de TVB: vijf jaar penningmeester en drie jaar commissaris jeugdzaken. In 1981 trad zij toe tot het bestuur van de KNLTB, district Haarlem, waar zij de positie van voorzitter Commissie Geselecteerde Jeugd bekleedde. Ook nu functioneert zij nog steeds als Bondsgedelegeerde Jeugdtoernooien van het district Haarlem voor de KNLTB.

Van 1986 tot en met 1990 was zij secretaris van de Stichting tot Beheer van het Tennispark Bennebroek en – na de privatisering van het park – van 1991 tot en met 1992 secretaris van de Exploitatiecommissie van de TVB.

Miep werd vanwege al haar werk voor de regionale tennissport in het algemeen, maar voor de TVB in het bijzonder, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 december 1992 tot erelid van onze vereniging benoemd.

Burgemeester Nienhuis memoreerde verder dat Miep en haar man Hans in 2006 hun huis in Bennebroek verruilden voor een gelijkvloers appartement in Heemstede, waar zij beter in staat was om als mantelzorger voor haar echtgenoot te fungeren.

“De jarenlange ervaring die u opgedaan heeft als verzorgende bij Thuiszorg Bennebroek komt u nu goed van pas. U omringt uw man de hele dag met goede en liefdevolle zorgen, waardoor u nog altijd gezamenlijk zelfstandig thuis kunt wonen. En hoe mooi is het dan dat u hier samen kunt genieten van deze feestelijke dag!”, aldus de burgemeester, die het zichtbaar genoegen deed te kunnen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd Miep te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bert Vermeer

 

 

Nieuws Overzicht