Overlijdensbericht - Wim L÷wensteijn

Wim Löwensteijn overleden

In de loop van de avond van 5 december 2018 overleed op de leeftijd van 94 jaar Wim Löwensteijn, vader respectievelijk schoonvader van Rutger en Marion Löwensteijn.

In de loop van de avond van 5 december 2018 overleed op de leeftijd van 94 jaar Wim Löwensteijn, vader respectievelijk schoonvader van Rutger en Marion Löwensteijn.

In 1957 gaat het kriebelen bij een aantal tennis minnende inwoners van Bennebroek. Zij spelen bij clubs in naburige gemeentes, maar vragen zich af waarom tennis in hun eigen dorp niet mogelijk zou zijn. Op een daartoe strekkende petitie aan het gemeentebestuur staan de handtekeningen van onder anderen Wim Enthoven, Mieke van Oort, Jan Schoehuizen en Wim Löwensteijn. Maar na een jaar is er nog niets gebeurd, reden waarom de twee Wimmen in juli 1958 de Willinkstichting per brief van 18 juli 1958 benaderen met het verzoek om een perceel grond rondom het buiten van Freule Willink, waar thans Huis te Bennebroek staat, te mogen huren om daarop een tennispark te stichten.

De Willinkstichting ziet dat niet zitten, maar eind 1960 vindt het voorstel van tennisparkexploitant de heer Kleefman om ergens een tennispark in Bennebroek aan te leggen een gewillig oor bij het gemeentebestuur. Na enige verwikkelingen verkrijgt de Bennebroekse tennisclub in oprichting het recht om een gedeelte van het park te huren. Op 7 april 1961 ziet de Tennis Vereniging Bennebroek officieel het levenslicht. Wim Löwensteijn behoort tot de leden van het eerste bestuur van de club. De rest is geschiedenis.

Voor zover wij weten is met het heengaan van Wim Löwensteijn thans niemand van de bestuurders van het eerste uur nog in leven en mag hij daarmee met recht de laatste der Mohikanen genoemd worden. Dankzij pioniers en doorzetters als Wim Löwensteijn beschikken wij thans over een goed geoutilleerd park, zodat wij lekker in ons eigen dorp kunnen tennissen. De TVB is hem daarvoor veel dank verschuldigd.

De uitvaart zal zaterdag 15 december 2018 in besloten kring plaatsvinden.

Bert Vermeer

 

 

Nieuws Overzicht