Vacature penningmeester

Het bestuur van TV Bennebroek zoekt een nieuwe penningmeester!

De penningmeester is onderdeel van het bestuur, dat verder bestaat uit de voorzitter, de secretaris en diverse commissieleden.

Wat houdt het in? Als penningmeester houd je de boekhouding bij en geef je op bestuursvergaderingen inzicht in de financiële stand van zaken. Je zorgt voor de inning van contributies, baanhuur, lesgelden en sponsorgelden, en je betaalt de inkomende rekeningen en declaraties. Aan het eind van het jaar stel je de jaarstukken op (balans, exploitatierekening en toelichting) en maak je – in samenspraak met het bestuur en de commissies – de begroting voor het nieuwe jaar. Op basis daarvan doe je een voorstel voor de hoogte van de tarieven, waarvan de contributies de belangrijkste zijn.  De jaarstukken worden gecontroleerd door de Kascommissie, waaraan je de benodigde stukken aanlevert en aanvullende informatie verschaft. De ALV keurt uiteindelijk de jaarstukken en de begroting goed.  Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de vereniging.   De penningmeester is spil in het web en onderhoudt nauwe contacten met de ledenadministratie en de commissies, de gemeente, de bank en met subsidieverstrekkers.  Verder is de penningmeester als lid van het bestuur mede verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van de tennisclub. Je denkt mee en je beslist mee.

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig? De boekhouding wordt gevoerd in een internetapplicatie waarin ook de ledenadministratie en de facturatie zitten. Het is daarom van belang dat je ervaring hebt met het voeren van financiële administraties op de computer, of je dit snel eigen kunt maken.   Verder beschik je over cijfermatig inzicht, ben je nauwkeurig en kun je in begrijpelijke taal overbrengen hoe de financiële situatie van de vereniging is. Tot slot moet je zelfstandig kunnen werken.

Wat stop je erin? Op jaarbasis ongeveer 150 uur tijd. Er is een zwaartepunt in oktober-november i.v.m. opstellen jaarstukken en begroting, en in maart-april i.v.m. inning contributies en facturen. In de overige perioden volstaat 1-2 uur per week.

En wat krijg je terug? Je doet bestuurlijke ervaring op bij de leukste tennisvereniging van Bennebroek. Je denkt mee en beslist mee en hebt dus alle kansen om richting te geven aan een vereniging die volop in beweging is. Je bent onderdeel van een enthousiast team van bestuur, commissies en vrijwilligers, waarvan je veel gezelligheid terugkrijgt. Verder krijg je waardering van de leden en geeft het vrijwilligerswerk maatschappelijke voldoening. Natuurlijk kun je met dit alles je netwerk uitbreiden. Tot slot is er jaarlijks een bestuursdiner.

Belangstelling? Is je interesse gewekt en ben je bereid om je voor minimaal 3 jaar te committeren aan deze functie? Dan komen we graag met je in contact! Je interesse maak je kenbaar aan Monique van Deventer via secretaris@tvbennebroek.nl. Heb je inhoudelijke vragen over het penningmeesterschap, neem dan contact op met Benno Wiekhart (penningmeester@tvbennebroek.nl)

Nieuws Overzicht