Klussenochtend

Verslag van de klussenochtend op 27 september bij TVB.

 

Afgelopen donderdag vond binnen de TVB  het tweede hoogtepunt van dit jaar plaats. Nadat onze clubveteranen in het voorjaar al de handen uit de mouwen hadden gestoken (ik beschouw dit als het eerste topevenement van 2018) borgen zo’n 24 mannen en vrouwen ook nu weer na 1 tennisrondje hun tennisracket in de tas en gingen enthousiast aan de slag met allerlei klusjes die Herman Treep en ik hadden bedacht. Op de tennisvloer ogen sommigen van deze veteranen soms wat gezapig. Maar ik verzeker u: reik ze een schoffel, schepje,  borstel, bezem of welk ander handwerktuig dan ook aan, en ze zijn  onherkenbaar. Een noeste werklust komt dan aan het licht. Als vanouds leverde Miep en Dorien weer hun bijdrage aan de werklust met de traktatie van twee verrukkelijke appeltaarten. Ik verdenk sommige van de ploeteraars dat die lekkernij het voornaamste motief is om zich als vrijwillige in te zetten. Maar wellicht doe ik ze daarmee te kort.

Er is tussen de 1½ en 2 uur tijd veel werk verricht. De ronde boombank is gerepareerd, de overige banken zijn  gereinigd, veel onkruid is gesneuveld en er is woest gesnoeid. Daarnaast is er een enorme berg groenafval afgevoerd, vooral ook langs de vaart aan de westzijde van ons park. Na die twee uur heb ik sommige van de oude knoesten met dwingende hand van hun werkzaamheden moeten losrukken. Had ik dat nagelaten, stonden er nu mogelijk een aantal veteranen minder op de ledenlijst.  Aan het eind van de werksessie sommeerde ik iedereen zich te verzamelen voor het clubhuis voor een vereeuwigingmoment op de foto. En u raadt het al: dat werd geweigerd met de breed uitgesproken opmerking: “ja hallo: dan lijken we net een bejaardensoos”.  Mooi niet dus.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen bij  het betreden van het park zal constateren dat er veel  werk is verricht. Behalve dit positieve punt kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een grote betrokkenheid bij onze club. En alleen dat al vind ik geweldig.

Nu denkt of hoopt u wellicht dat ik volsta met dit korte verslag van deze klussenochtend. U hebt het mis. Ik doe toch nog een beroep op de overige leden van onze vereniging. Op de jonkies zeg maar. Zaterdag over een week, 6 oktober, hoop ik op de welwillende inzet van iedereen die zich geroepen voelt om wat te klussen. Er staan nog voldoende punten op de klussenlijst die niet zijn afgevinkt. Elke hulp is dus meer dan welkom. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Gewoon aantreden, om 09.30 uur, dat is meer dan voldoende. Als tegenprestatie zorg ik voor een knuffel en een verrukkelijk bakje koffie van Dorien. En wellicht lever ik daarbij ook nog een zoete lekkernij.

Mag ik op uw medewerking rekenen? Ik ben benieuwd. Als  oude brombeer moet het van mijn hart dat er op de oproep van vorig jaar maar zeer beperkt is gereageerd. Mijn verwachtingen over deze oproep zijn echter torenhoog. Het voorbeeld van onze veteranen moet een stimulans zijn voor iedereen binnen onze geweldige TVB.

André Alberga

 

 

Nieuws Overzicht