Stormschade Tennispark

Beste tennisvrienden,
Het zijn roerige tijden voor onze vereniging. Ik denk allereerst aan de stormachtige algemene ledenvergadering waarbij ingrijpende voorstellen aan de orde werden gesteld. En, dat moet worden gezegd, belangrijke besluiten zijn genomen die voor de toekomst van onze club van betekenis zullen zijn.

Daar ga ik het dus nu niet over hebben. Ik wil wel graag even stil staan bij de tweede storm die afgelopen week ons mooie tennispark heeft geteisterd. De orkaan van donderdag heeft een slagveld veroorzaakt. Het eerste wat de bezoeker opvalt, is de schade aan het hek tussen baan 8 en de parkeerterrein. Dit bleek niet bestand te zijn tegen windkracht 11 en had het begeven. Net van de verbazing bekomen, komt de volgende ramp binnen als een mokerslag.
Onze mooie terrasoverkapping, met veel zorg en deskundigheid aangelegd door Peter van Eijk en Hans Taverne, en de draagconstructie van de overkapping is door de orkaan nog net niet geheel verwoest. De steunpalen zijn deels uit de grond gekomen en diverse dakplaten zijn door de wind losgerukt. We hebben ze, gelukkig, nog redelijk in takt, terug gevonden in de tuin van Antoine en op het parkeerterrein. Verder lopend over ons terrein komt de volgende schade in beeld. De mooie boom, grenzend aan het speelterreintje en de tuin van Antoine, is gesneuveld en had zich zieltogend neergevlijd in de tuin van onze buurman. Voordeel is wel dat wij nu vrij zich hebben op zijn tuin en hij op onze banen en dat nu een gezellige burenbabbel mogelijk is. Daarnaast leek het of op onze tennisbanen de derde wereldoorlog was uitgebroken. Nog nooit zoveel groene troep, dooie takken, en allerlei narigheid bij elkaar gezien. Kort om, er was een hoop werk aan de winkel.

Maar het wonder is geschied. Alhoewel, wonder, zo'n echt wonder is het nu ook weer niet. De belangrijkste eerste klussen zijn geklaard. Geen wonder dus, maar gewoon heel wat willige handjes die gezamenlijk veel werk hebben verricht. De banen zijn schoongepoetst en geblazen. Ze waren zelfs donderdag in de namiddag weer deels voor gebruik beschikbaar. Nu liggen ze er weer bij alsof ze gisteren zijn aangelegd. De boom in de tuin van Antoine is in mootjes gehakt en grotendeels afgevoerd. Nu wacht ons nog de afwikkeling met de schademaatschappij en de rest van het herstel kan zijn vervolg krijgen. Zal nog wel even duren. De eerste grote klus die nu op onze inzet wacht, is de kap van de bomen aan de zuidzijde van baan 7 en 8.
Aanstaande vrijdag krijgt dat zijn beslag. Het zal ons heel veel werk besparen met het schoonhouden van de tennisbanen.

Ik beëindig dit verslag met een uitbarsting van gejuich. Lang leven de vrijwilligers die zich in deze letterlijk stormachtige tijden weer hebben doen gelden. Ik noem deze keer geen namen, het waren er namelijk heel wat. Mensen, absolute Klasse !!!!

André Alberga

Nieuws Overzicht