Nieuwe groundsman: Iwan de Boer

Het is waarschijnlijk veel van u ontgaan maar vanaf 1 oktober heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden op ons tennispark. Het vertrouwde beeld van Frithjof Hosselet die op verschillende momenten van de week hard aan het werk was om onze banen in een puike conditie te houden, behoort tot het verleden.

Frithjof heeft maanden geleden te kennen gegeven zijn werkzaamheden voor de TVB te zullen beëindigen. Hij heeft ook de banen van Merlenhoven in onderhoud en al die werkzaamheden tezamen vielen hem te zwaar. We zijn Frithjof erg dankbaar voor het geweldige werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan. Frithjof beperkte zich niet tot het in goede conditie houden van de banen. Ook de zorg voor het omliggende terrein en de groene borders hadden zijn aandacht. We zullen hem missen in zijn hoedanigheid als groundsman. Gelukkig blijft als gewaardeerd lid van onze vereniging in ons vizier. We raken hem (en zijn nijvere hondje) dus zeker niet uit het oog.
Maar waar de ene vertrekt, doet een volgende zijn opwachting. In korte tijd zijn we erin geslaagd een opvolger te vinden. Iwan de Boer heeft zich per 1 oktober voor het baanonderhoud verbonden aan de TVB. Iwan is al langere tijd als groundsman actief en verzorgt onder meer het onderhoud van een vereniging in Alkmaar. Hij heeft veel ervaring met zowel gravel als smashcourt. Vanwege een tweede werkverband en zijn woonplaats buiten onze regio zal Iwan twee maal per week op wisselende momenten op ons park aan de gang gaan. Dat betekent overigens dat we binnen de club zelf regelmatig aan de bak moeten voor het naaldvrij houden van de banen 7 en 8. Een klusje waarvoor we nog op zoek zijn naar enkele vrijwilligers die zo nu en dan en bij toerbeurt komen opdraven. Voelt u zich geroepen, meld je dan aan bij het parkmanagement. André Alberga, parkbeheer@tvbennebroek.nl

Iwan, succes met je werkzaamheden bij TVB!

Nieuws Overzicht